VİZYONUMUZ

HAYMANA TİCARET BORSASI VİZYONU

Borsa Yönetimimizle ; çiftçilerimiz, üyelerimiz ve çalışanlarımızın katılımcılığı ile hep birlikte üreterek ve geliştirerek, çağımızın gereksinimlerine cevap vererek, geleceğe yönelik ihtiyatlar doğrultusunda , sürekli kendisini güncelleyen, bilim ve teknolojide çağdaş gelişmelere uyum sağlayarak, toplumumuzun gelişimine ve kalkınmasına katkı sağlayarak ,tüm gereksinimler dikkate alınarak , geliştirme projeleri ile destekleyerek, etkinliği arttırılmış uluslararası borsa haline getirilmesini görev edinmiştir.