TARİHÇE

        Borsamız 71.000 m² alan içerisinde faaliyet göstermekte olup toplam 130 adet depo alanı mevcuttur. İçerisinde 25 adet ambar, bir yem fabrikası,50.000 tonluk çelik siloları ile toplam 175.000 ton stoklama kapasitesine sahiptir. Ayrıca 50 tonluk kantar, otomatik numune alım cihazı en son teknolojiye sahip laboratuar cihazları ve elektronik satış salonuna sahip idare binası mevcuttur.

     Haymana Ticaret Borsası 1987 yılında kurulmuştur. Borsanın ilk kuruluş başkanı Ziyaettin Hakbilir; ilk yönetim kurulu üyeleri ise Hakkı Sarıkaya, Hamza Özer, Halit Sevim, A.İhsan Kubat’dır. Borsa’nın ilk yerleşkesi Ankara-Haymana yolu üzeri Haymana Belediyesi’ne ait bir binadır. Haymana Ticaret Borsası, kurulduğu ilk yıllar faaliyetlerini; Genel Sekreter, Muhasebeci ve Hizmetliden oluşan 3 kişilik beşeri altyapısı ve 20 ambar ve 1 beze kantarından oluşan fiziksel altyapısı ile sürdürmüştür. 33 üye ile faaliyetlerine başlayan Borsa, her geçen yıl fiziksel ve beşeri altyapısını güçlendirmiş, üye sayısını artırmıştır. 2006 yılında Borsa’nın hizmet binası, şu an faaliyet gösterdiği mevcut yerine taşınmış olup, kurum bünyesinde laboratuar ve satış ofisi açılmıştır. Laboratuarda tescil ürünlerinin detaylı analizini yapan Borsa, satış ofisi ile üyelerin işlem gören ürünlerinin ticaretini sağlayarak serbest piyasada fiyatların oluşmasına ve ürünlerin değerleri ölçüsünde satılmasına katkı sağlamaktadır. Toplam  88 üyemiz mevcuttur.

      Haymana Ticaret Borsası 2021 yılı Yönetim Kurulu Başkanı Fazlı Çınar’dır. Yöneticilerimizin ve üyelerimizin desteği ile kurumumuzun; kurumsal yapısını sürekli iyileştirmek, teknoloik alt yapısı oluşturulmuş ve hizmet kalitesini sürekli üst seviyede tutarak ,bilgi, beceri ve yetkinlik ile donatılmış personel yapısı ile hizmet çeşitliğini ve kalitesini artırmak,bölgemizde, ulusal ve uluslararası alanda yaptığı her proje ve faaliyette öncülük eden, örnek olabilen, işbirliğini geliştiren, saygınlığını ve etkinliğini artırmış uluslararası referans borsa haline getirilmesi amaç edinilmiştir. Bu amaçlar doğrultusunda yeni yönetimimizin desteği ile borsamızın binası yenilenmiş. İki katlı olan borsa binamız üçüncü katı onarmıştır.  2021 yılında faaliyete girmiş tüm alt yapı teknolojileri yenilenmiş bir laboratuvarı hizmete açmıştır.Bununla birlikte yenilenmiş bir arşiv ve toplantı salonu yapılmıştır.